Realizowane projekty

Projekt Senior w warsztacie został sfinansowany przez UM Bydgoszczy, Bydgoskie Biuro Seniora

Projekt "Rytmy Fordonu" to uaktywnienie muzyczno-techniczne młodych mieszkańców dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Projekt został zrealizowany w ramach programu Kooperacje Fordon.

Projekt Junior w warsztacie został sfinansowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0” finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.