Projekty

Senior w warsztacie

Projekt został sfinansowany przez UM Bydgoszczy, Bydgoskie Biuro Seniora

Seniorów (i nie tylko) zapraszamy do Męskiej Szopy >

Rytmy Fordonu

Uaktywnienie muzyczno-techniczne młodych mieszkańców dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Projekt został zrealizowany w ramach programu Kooperacje Fordon.

Junior w warsztacie

Projekt został sfinansowany w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0” finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.